tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A group of crusty ratchet bitches
"WATCH OUT!" "The Ratchpatch is coming!"
viết bởi Felicia Brianna 28 Tháng sáu, 2013