tìm từ bất kỳ, như là timebomb:
 
1.
crazy,wild
Lets get ratchy
viết bởi emkanw 05 Tháng năm, 2009
 
2.
Gettin really drunk and deep frying lots of food
Hey guys lets get ratchy tonight i just bought a ton of chicken nugs.
viết bởi yasonfoshizzle 03 Tháng sáu, 2010