tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
When you're drunk but not completely out of it.
Dude I'm so rate drunk!
viết bởi righteous- 11 Tháng tám, 2011