tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
noun
1.Nasty
2.Gross
3.Being displeasing to the eyeballs
That girl is Rated 'N' for 'nasty'.
viết bởi Androol 06 Tháng mười một, 2005

Words related to Rated 'N'

eww nc-17 no girl ugh yeesh