tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Unquestionably retarded.
You are so Ratef.
viết bởi Security breach 17 Tháng năm, 2013