tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Military Use- Radio Telecommunications
E.g. Please use correct Ratell when on the net
viết bởi hbegg 05 Tháng tư, 2005