tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A super fine, cut, chiseled human of darker color.
Wow, look at that cup of hot chocolate!" "No that's not hot chocolate...that Rathail.
viết bởi eillek 11 Tháng mười, 2010