tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
crazy nigga who lives next door
Man i got a rathana in my neighborhood
viết bởi Paras 06 Tháng mười một, 2003
 
2.
wuts he? chineese? japanesse? korean? no wait filapino. to broaden the term, crazy nigga that used to live across the neighborhood.
oh yeh, i heard rathana got xbox, dreamcast, ps2, n64, and every other system. ( 'cludin colecovision!)
viết bởi stupid fag 07 Tháng mười một, 2003