tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The "Rawr" of all "Rawr's". Face it if "Rawr" don't got a copter it's nothing!
RawrCopter! ^_^
viết bởi TheRawrCopter ^_^v! 13 Tháng sáu, 2010