Top Definition
A word used to show that you find something/someone/an image/a thought orgasmic/humpable.
You may also find them sex-worthy.

Me: Oh my God..that thought is rawrable
Alex: Yehh I know..mhmm *orgasim*
Sam: I..don't wanna know.
Me: Yes you do! You know that licking Frostiee' off of Criss' abs would be rawrable..
Sam: *runs away*
viết bởi Sierra D: 11 Tháng một, 2008
A word used to show that you find something/someone/an image/a thought orgasmic/humpable.
You may also find them sex-worthy.

Me: Oh my God..that thought is rawrable
Alex: Yehh I know..mhmm *orgasim*
Sam: I..don't wanna know.
Me: Yes you do! You know that licking Frostiee' off of Criss' abs would be rawrable..
Sam: *runs away*
viết bởi Sierra D: 16 Tháng một, 2008
from "rawr" and "lov(e)able"; actually synonym for "lov(e)able"

rawr = i love you

therefore

rawrable = lov(e)able
You're so rawrable!
viết bởi JustBecauseWeLoveIt 23 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×