tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The ultimate form of cockblocking
Kid 1: man why's he 3rd wheeling again?
Kid 2: he's rayfielding again
viết bởi The Cockblocking Elite 28 Tháng tư, 2009