tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
meaning rose in Russia

traditionally spelled Raisa
Would you like to buy a bouqet of raisas raysas?
viết bởi Raysa 26 Tháng bảy, 2008