tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a crazy mother fucker, the lord of the unknown
we were playing hacky sack, and Raz-Dude got raz marks on the ceiling.
viết bởi bash court 15 Tháng tư, 2004