Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
To be so real it's out of this world!
Mike: JT you blow.

JT: Real Beans
viết bởi mikelito24 07 Tháng ba, 2012
2 0