tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Its when something is Realistic...ish
the unicorn with a prosthetic horn is Realisticish
viết bởi The Only Real Ninja Here 27 Tháng mười hai, 2010