Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A combination of "recognize" and "notice"
ex) im the coolest bitch on the block so you better recanotice!
viết bởi alliLuv 23 Tháng tư, 2011
1 0