tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Cumming in a womans arse. Like impregnate, but no-one gets knocked up.
I'm going to rectumate her.
viết bởi Pigrocks 20 Tháng tám, 2006