Top Definition
The act of a woman jacking off a man with sandpaper, thus creating the "red shaft"
So I was finally asked out by Billy last night. Everything went well, food was good, and we went to an awesome concert. But it all went downhill in the bedroom when he asked me to give him a red shaft.
viết bởi A Wave of Babies TWAS 23 Tháng hai, 2009
hitting your shaft to hard and causing irritation, during masterbation.
I got a redshaft lastnight from angela, she hits hard
viết bởi xgf 18 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×