tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An amazing person who is amazing at everything they do.
Bryan and Matt

"Damn dude those red shirt recievers own at life"
viết bởi RSR#9 14 Tháng chín, 2008

Words related to Red Shirt Reciever

amazing own reciever red shirt