tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Banging a girl who is on her period.
Joe totally red winged her last night
viết bởi Mike 01 Tháng ba, 2005