tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Prepared or available for service, action, or progress. Ready.
Are ya redst ta go?
viết bởi kaen! 28 Tháng tư, 2004