tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Simply the greatest of all time
Reece Haines-Aubert is simply the greatest of all time
viết bởi LegoManDahab 28 Tháng mười một, 2013