The posh englishman's way of referring to the male private parts.
"Oh, old reginald's having a bit of trouble, is he?"
viết bởi Dylan J Hewson 05 Tháng sáu, 2005
slang term referring to a weggie. Correctly pronounced by using a spanish rolling of the "r."
Jason gave Matt, Andrew, and Josh wicked rreginalds.
viết bởi MAJJ 02 Tháng tám, 2005
commonly reffered to as "white people weed." Spawned from the street term "reggie." the kind of stuff you get from prodominantly white towns such as buffalo new york, colombus ohio, and san marcos texas. Usually potencty overwhelms price.
-how blazed you wanna get fool?
-Give me the Reginald.
viết bởi mankies 17 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×