tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When a man inserts only his balls in a girls vagina and then jacks off on her face.
She got the old Reginold Fairfield pulled on her.
viết bởi Custhburgh 01 Tháng tư, 2006