tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
an epic hairdo

usually curly and afro like
"look, that dude over there has a reilly bush"
viết bởi J_Star 15 Tháng mười một, 2011