Top Definition
The act of asking succesfully asking someone out, then the next day he/she comes to you and tells you that they only want to go out as friends.
Guy: "Hey, you wanna go out sometime?"
Girl: "I'd love too!"
Guy: "Sweet!"

The Next Day

Girl: "Hey can I talk to you?"
Guy: "Sure"
Girl: "When you asked me out, I thought you just meant as friends."
Guy: "Awwwww"
Friend: "OH SHIT, YOU JUST GOT REISSERED!"
#bitch #rejected #shot down #lesbian #hermaphrodite
viết bởi kaiserreisser 25 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×