tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Sex monkey
that guy is such a remon
viết bởi remon nehra 16 Tháng mười, 2010