tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Person who prepares report on updates, progresses, accomplishments, etc.
Reporting person refers to the person who prepares reports on updates, progresses, accomplishments, etc.
viết bởi Egalitarian Hermit 01 Tháng mười hai, 2013