tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Al Sharpton is a dumbass.
"Resist we much, we must"
viết bởi RaceFanMan 24 Tháng tám, 2011