tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A bunch of old geezers on cool old bicycles from the 80's & 90's
A 1993 GT zaskar is an excellent retrobike
viết bởi lgf 11 Tháng mười một, 2013