Review (ri-'vyü): Noun.
1.) A critical evaluation (as of a book or play)

2.) A retrospective view or survey (as of one's life)

3.) An ego-booster/deflator for aspiring writers on Fan fiction.net and other fan fiction websites; often said ‘writers’ will beg on hands and knees for reviews and stoop to bribery for reviews.
I’ll give you a virtual ten-million dollars in you PLEASE review!
viết bởi Invaderk 08 Tháng mười một, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×