tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A girl named Alexis or Lexi who is also a dinosaur
I'm texting rexisaurus
viết bởi rexisaurus 24 Tháng chín, 2011