tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The most beautiful woman in Makati City
That woman is so beautiful, it must be Reysie.
viết bởi sd106698 25 Tháng mười, 2011