tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A person that bites off people ALOT.
Wow, dude is talking like me, what a "Rhawnie."
viết bởi Chai from Boys in the Hood. 08 Tháng sáu, 2009