tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Having a wank while listening to music, then tugging to the beat.
Dude I was listening to Bring Me To The Horizon last night while watching porn. That was one hardcore "Rhythmic Wank".
viết bởi Joehay 22 Tháng chín, 2010