tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A children's show actor who was paid by the fraud Sherlock Holmes to portray Jim Moriarty.
"Moriarty was fake. It was only Richard Brook."
viết bởi RBisInnocent 22 Tháng năm, 2012