tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A name for a man named Richard who has a chode
Oi Richode come over here
viết bởi Arran Cowie 16 Tháng mười, 2011