tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
There's a school in Farnham, England for retarded kids called the Ridgeway School. Hence the name.
"Shut up you stupid Ridgeway kid"
viết bởi Gerbil Roulette 12 Tháng tư, 2004