Top Definition
1 riding the h-train is a reference to heroin junkies.

when a junkie is smacked out they are riding The H-Train

similar to chasing the dragon for oppium somokers
viết bởi wandering sage 11 Tháng một, 2006
having a heroin addiction, using Heroin
I can't donate blood, I'm Riding The H Train. I also have AIDS, but thats beside the point.
viết bởi Booger 18 Tháng mười một, 2004
To ride the H-train

(offensive slang)
v. 1. to go to hell.

n. 2. the act of going to hell
"Hey jackass, why dont you start riding the H-train?!"

viết bởi Sdmoney44 19 Tháng mười hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×