tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you've achieved a high that makes you float around.
Dude were you riding the magic carpet with me?
viết bởi jweskid 05 Tháng hai, 2010