tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
8 (See Rating Scale) A girl who looks damn good but cant quite achieve the (Nina Rating)
Damn that bitch is rightness
viết bởi Steve 05 Tháng một, 2004