tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
They'd make the cutest couple in the world/ They are the cutest couple in the world.
Look at them, they are totally Riley and Jeff.
viết bởi WrenaByrd 31 Tháng mười hai, 2011