tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To be Gay, but not as in Happy
Rimspinner-When someone likes the same gender
viết bởi bob594314351485913-679403-1674 16 Tháng hai, 2010