tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(N.) Something really cool and kooky!
Sabrina, The Teenage Witch is SO Not rings around neptune.
viết bởi G-Union 19 Tháng năm, 2003