tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A child who acts like they are rioting
Stop acting like a riotist!!!
viết bởi Poppipoopoos 05 Tháng mười hai, 2013