tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A slashing movement of the middle finger across one bastuds cheek.
John: 2+2=5 right?
Jeff: Rit-Dit-Dit (smack)

You spelled Bastard wrong... Rit-Dit-Dit
viết bởi Ritttt 01 Tháng tư, 2011