tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
1 that was 1 might notta knowed dat he was
1luv
viết bởi YoungCali_autdisbiacci 07 Tháng mười, 2003