tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
past tense for roadie.
I roadied a few gigs.
viết bởi OGPuffDaddy 13 Tháng ba, 2010