Top Definition
The most awesome person in the world!!!!!
Person 1:Did you hear?
Person 2: No..
Person 1: Robecca did the most awesome thing today!
Person 2: No Way! She is so awesome.
viết bởi Audi hobb 13 Tháng một, 2012
a robecca is the first human/robot.

Created in Philadelphia, PA
when someone is acting like a robot and there name is rebecca, becca or becky you can say your name should be robecca.
viết bởi Idaddy 17 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×