tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The actor who is now on trial for murdering his wife.
Yeah. Baretta did that shit.
viết bởi bigtones 18 Tháng một, 2005